Certifikace

Záruka kvality poskytovaných služeb

Společnost Nostica a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti, certifikátu ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu v oboru a certifikátu ČSN EN ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ČSN ISO 45001:2018
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 9001:2016

Plnění podmínek spojených s vydáním certifikátů je u naší Společnosti pravidelně ověřováno certifikačními orgány, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.